midata fi

-näyttelyssä ja lähestytään tulta liikunnan, ympäristö- ja luonnontiedon sekä fysiikka-kemian näkökulmista. Virikkeenä Turku palaa -teatterissa kuultuja ääniä; aikuisten/lasten puhetta, naurua, eläinten ääniä, kolinaa, kohinaa jne. Ryhmät säveltävät tuli-äänimaailman, joka äänitetään koulun mahdollisuuksien mukaan. Tehtävän tavoitteena on kokeilla ennakkoluulottomasti improvisoiden omia musiikillisia ideoita yhteisesti musisoiden; vastuullinen osallistuminen toiset huomioiden. B. Yhteisen rytmin päälle jokainen soittaja voi …

midata fi Read More »